Фото - Юридическая компания Консул
сделать стартовой  |  добавить в избранное

Телефон: +38(044)590-22-37
Факс: +38(044)483-89-19
Мобільний: +38(067)323-85-75
Адреса: 04112, Київ, вул. Дегтярівська, 48, офіс 609

 
 
 
 
 
Головна
Про компанію
Послуги
Ліцензії
Реєстрація
Дозволи
Наші клієнти
Наші партнери
Підтримка
Контакти
 

Реклама

 

Бухгалтерські послуги

Прайс-лист
Замовити on-line

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ Ціна          Строки
Виконання узгоджених з замовником процедур, зокрема, тематичні огляди з різних питань, пов'язаних з веденням обліку та складанням звітності 900 грн. 1 роб. день*
Консультаційні послуги з питань бухгалтерського обліку та оподаткування в усній формі:    
1) з виїздом в офіс Замовника 400 грн. 1 година
2) в офісі Виконавця 350 грн. 1 година
Консультаційні послуги з питань бухгалтерського обліку та оподаткування в письмовій формі 50 грн. за одне питання
Бухгалтерське обслуговування (ведення бухгалтерського та податкового обліку) ФО-Підприємців 100 грн. 1 місяць
Бухгалтерське обслуговування (ведення бухгалтерського та податкового обліку) підприємств від 800 грн. 1 місяць
Постановка систем бухгалтерського та податкового обліку на підприємствах 900 грн. 1 роб. день*
Відновлення бухгалтерського та податкового обліку 900 грн. 1 роб. день*
Підготовка і здача звітності по підприємствах, де відсутня діяльність 200 грн. 1 місяць
Інші бухгалтерські послуги дог.  

* - або фіксована сума в залежності від обсягу замовлення

 

1. Аудиторські перевірки фінансової звітності підприємств та організацій.
2. Аудиторські перевірки фінансової звітності акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій для ДКЦПФР.
3. Тематичні аудиторські перевірки, у тому числі перевірки податкової звітності.
4. Виконання погоджених із замовником процедур, зокрема, тематичні огляди з різних питань, пов’язаних з веденням обліку та складанням звітності.
5. Консультаційні послуги з питань бухгалтерського обліку та оподаткування в усній чи письмовій формах.
6. Бухгалтерське обслуговування (ведення бухгалтерського та податкового обліку) підприємств.
7. Постановка систем бухгалтерського та податкового обліку на підприємствах.
8. Відновлення бухгалтерського та податкового обліку.
9. Підготовка та здача звітності по підприємствах, де відсутня діяльність.
10. Підготовка бізнес-планів.
11. Інші бухгалтерські та аудиторські послуги.

Проект Договору на бухгалтерське обслуговування

Анкета клієнта

     У процесі здійснення своєї діяльності ми керуємося Законом України «Про аудиторську діяльність», Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики, які прийняті в Україні в якості Національних стандартів аудиту, що вимагають від нас неухильного дотримання принципів незалежності, конфіденційності, об'єктивності і компетентності.
    
Аудиторські перевірки.

     Аудиторські перевірки проводяться відповідно до затвердженого замовником Плану проведення аудиту.
     Типовий орієнтовний план проведення аудиторської перевірки фінансової та податкової звітності складається з таких пунктів:
1. Перевірка відповідності прийнятої на підприємстві системи ведення бухгалтерського обліку та складання звітності нормам діючого законодавства України (Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку та ін.)
2. Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку об'єктів бухгалтерського обліку відповідно до Плану проведення аудиту.
2.1. Аудит формування власного капіталу.
2.2. Аудит операцій по банківських рахунках (у національній валюті України і по рахунках в іноземній валюті).
2.3. Аудит касових операцій.
2.4. Аудит розрахунків з підзвітними особами.
2.5. Аудит нарахування заробітної плати, відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, утримання прибуткового податку (податку з доходів фізичних осіб).
2.6. Аудит розрахунків з дебіторами і кредиторами за придбані матеріальні цінності, необоротні активи, послуги та ін.
2.7. Аудит розрахунків з покупцями, замовниками, комісіонерами, комітентами.
2.8. Аудит надходження і вибуття запасів (товарів, матеріалів, напівфабрикатів, МШП).
2.9. Аудит операцій з необоротними активами (основними засобами, малоцінними необоротними матеріальними активами, нематеріальними активами).
2.10. Аудит правильності визначення виручки від реалізації.
2.11. Аудит своєчасності і повноти розрахунків з бюджетом і з позабюджетними фондами по податках і обов'язкових платежах (податку на прибуток, ПДВ, інших податках та відрахування крім податків і відрахувань по заробітній платі).
2.12. Аудит витрат і формування собівартості в бухгалтерському обліку.
2.13. Аудит позареалізаційних доходів і інших доходів.
2.14. Аудит правильності складання бухгалтерської звітності.
2.15. Аудит операцій по інших об'єктах бухгалтерського обліку.
2.16. Аудит відповідності  даних первинних документів даним, згрупованим на рахунках бухгалтерського обліку, а даних бухгалтерських рахунків – даним бухгалтерської (фінансової звітності).
3. Аудит правильності обчислення податку на прибуток відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку»:
3.1. Аудит формування валових доходів.
3.2. Аудит формування валових витрат.
3.3. Аудит нарахування амортизації.
3.4. Аудит перерахунку залишків запасів для цілей визначення податку на прибуток.
3.5. Аудит правильності складання декларацій про прибуток і визначення податку на прибуток,
відповідності даних первинних документів даним обліку по рахунках валових доходів, валових витрат,
амортизації, а також даних первинних документів – даним декларацій про прибуток.
4. Аудит правильності обчислення податку на додаткову вартість відповідно до Закону України «Про
податок на додаткову вартість»:
4.1. Аудит формування податкових зобов'язань.
4.2. Аудит формування податкового кредиту.
4.3. Аудит правильності заповнення книг обліку продаж з ПДВ.
4.4. Аудит правильності заповнення книг обліку придбань з ПДВ.
4.5. Аудит правильності заповнення податкових накладних постачальників, включених у податковий кредит.
4.6. Аудит правильності складання декларацій з ПДВ, відповідності даних первинних документів даним
книг продажів і придбань, а також даним декларацій з ПДВ.

     У процесі проведення аудиту ми щодня (чи з іншою встановленою за узгодженням із клієнтом періодичністю)
інформуємо клієнта про проведену нами роботу  та у необхідних випадках уточнюємо подальший план роботи.

     За результатами проведеного аудиту ми складаємо:
1. Звіт про проведення аудиту.
2. Аудиторскький висновок.

     У звіті ми описуємо:
1. Фактичні строки проведення аудиту.
2. Об'єкти, що були нами перевірені в процесі аудиту.
3. Застосовані методи аудита  (суцільний метод, вибіркові методи, аналітичні методи).
4. При наявності виявлених у процесі аудиту невідповідностей відображення господарських операцій
порядку, затвердженому чинним законодавством України – перелік таких невідповідностей з посиланнями
на нормативні акти, якими регулюється облік та оподатковування тих чи інших операцій.
5. Рекомендації з виправлення виявлених недоліків (за їх наявності).
6. Рекомендації з поліпшення організації бухгалтерського обліку і документообігу на підприємстві
(за їх наявності).

     В аудиторському висновку ми висловлюємо професійну думку про відповідність фінансової (бухгалтерської)
звітності Вашого підприємства вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»,
Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
    
Виконання погоджених із замовником процедур

     Виконання погоджених процедур проводиться нами на підставі погодженого із замовником переліку
аудиторських процедур, які належить виконати.

     За результатами проведення погоджених процедур ми складаємо Звіт, у якому описуємо:
- мету роботи;
- перелік погоджених процедур;
- об’єкти роботи;
- виявлені при виконанні погоджених процедур факти.
    
Консультаційні послуги

     Консультаційні послуги надаються спеціалістами нашої аудиторської фірми в усній або письмовій формі
на вибір замовника.
     До початку консультування із замовником погоджується запитання, на яке дається відповідь.
     При консультуванні посиланні на норми діючого законодавства України є обов’язковим.
     Консультації надаються за такими напрямками:
• консультації із загальних питань оподаткування;
• консультації з питань оподаткування окремих угод;
• консультації з питань оптимізації оподаткування;
• консультації з інших питань за запитом Замовника.

 

 
ООО "ЮК "КОНСУЛ"
2004-2016 Все права защищены.